• Horarium
    eersteklas uitvaartverzorging op maat
    Horarium, eersteklas uitvaartverzorging op maat
  • Bel 0162-457130 / 06-13608032

Korte reacties

Horarium Uitvaarten

Henri van Gool
Korte Voren 5
4904 PV Oosterhout
tel. 0162-457130
mob. 06-13608032
www.horarium.nl
info@horarium.nl
KvK nr. 54222389
BTW nr. NL001308532B55
ABN-AMRO bank:
NL 18 ABNA 0615831605

Verschil in generatie of ...

Voorwoord:
Voor u dit verhaal leest, wil ik laten weten dat ik graag rekening hou met religies, tradities en gewoonten. Ik respecteer ze volledig en geef er graag invulling aan als dat wenselijk is. Heel soms verhindert het toch een passend afscheid.


Verschil in religie, cultuur en generatie.

Voor een opdrachtgever ging ik op 23 december naar een melding van overlijden in het westen van Brabant. Het betrof een  man van Surinaamse afkomst, hij was een Hindoestaanse moslim. De rituelen bij de verzorging, voorbereidingen en uitvaart moesten volgens de gemengde regels en tradities. "Bel de Imam maar als het zo ver is". Dat had hij ergens opgeschreven.

De nabestaanden die de uitvaart regelden waren zijn kinderen, maar dat waren jongvolwassen mensen die allemaal in Nederland waren geboren en geen idee hadden van de gebruiken. Daarom werd de Imam gebeld om de rituelen te begeleiden. In overleg met hem heb ik de tijd van rituele wassing afgesproken met het uitvaartcentrum. De Imam zou eerst naar het huis van de overledene komen om te controleren of alles goed en voldoende aanwezig was. Alles moest anders, te veel om over uit te weiden. Toen werd hij vervolgens boos op mij omdat ik de dag van de begrafenis op 27 december had geregeld. "Maximaal 2 dagen” zei hij, "dus 25 december moet dat gebeuren". Nota bene op 1e Kerstdag! Ik vertelde hem dat 1e en 2e kerstdag Nationale feestdagen zijn. Oké, 1e Kerstdag daar kon hij begrip voor opbrengen, maar dan 2e Kerstdag en wel zo vroeg mogelijk. En alle kinderen moesten mee voor de rituele wassing in het uitvaartcentrum. Die wilden dat helemaal niet, maar gingen toch. "Ik denk niet dat Pa dit gewild zou hebben” was toen al de uitspraak van de oudste dochter.
Ik heb nog mijn uiterste best gedaan om er voor te zorgen dat er voor deze ene keer op 2e Kerstdag begraven kon worden. Dat is me niet gelukt, het werd toch 27 december. De Imam weer boos, maar door de telefoon voelde het gelukkig anders.

Er was 1½ uur aulatijd besteld, want dat hadden ze wel nodig voor de rituelen en de Hindoestaanse muziek. Daarna zou de overledene door de mannen naar het graf gedragen worden. De vrouwen blijven dan in de koffiekamer achter tot de mannen klaar zijn. De Imam en de mannen doen rituelen en gebeden bij het graf. Het deksel wordt eraf gehaald en er zouden 6 losse planken klaar moeten liggen om op de kist te leggen. Daarna moest de kist gedaald worden en de mannen scheppen het graf helemaal dicht.

De uitvaart werd door een werknemer van de opdrachtgever begeleid, maar ik heb tijdens de Kerstdagen meerdere telefoontjes gehad van een geïrriteerde begraafplaatsbeheerder. Die wilde niet voor de 6 planken zorgen en vond dat de familie of uitvaartondernemer maar moesten zorgen dat het overgebleven deksel van de begraafplaats af kwam. Hij raakte erg geïrriteerd van de eisen en de commando’s.

Ik heb de familie gebeld dat ze 2e Kerstdag bij een bouwmarkt planken op maat konden laten zagen, die moesten ze dan maar meenemen. Ik heb de Imam gebeld dat hij beter niet meer naar de begraafplaatsbeheerder kon bellen, dat de planken geregeld waren en dat hij het deksel na een laagje zand maar mee moest begraven. Gelukkig vond hij het een acceptabele oplossing.
En… eind goed, alles goed. Toch?...   Nee, toch niet.

Zijn kinderen hebben zich er erg ongemakkelijk bij gevoeld, het was niet hun ding en zij wisten zeker dat hun vader het niet zo gewild heeft. "De Imam bepaalde alles", zei een zoon. Ook de dochters die weg moesten blijven van de begraafplaats vonden het erg. En er was geen tijd meer in de koffiekamer voor de mannen omdat het grafritueel zo lang had geduurd. "Konden we alles maar overdoen!"
Iedereen moest huilen, maar meer omdat de uitvaart zo verlopen was en niet zozeer om het verlies. "De tranen om ons Pa hebben we er al lang uitgehuild, maar dit is ook zo erg. Triest dat het zo moest!"

Moraal:
Leg duidelijk wensen vast met betrekking tot de uitvaart. Welke stijl, sfeer door wie en indien mogelijk ook de invullingen. Houd u vervolgens aan die wensen, of laat uw uitvaartleider erop toezien. Het is zo belangrijk! 
U kunt bij Horarium terecht om uitvaartwensen vast te leggen, ook voor een codicil (net zo rechtsgeldig als een testament.)

Horarium Uitvaarten
Leven doet ieder op eigen wijze,
afscheid nemen eveneens.Reacties

Er zijn nog geen reacties.