• Horarium
    eersteklas uitvaartverzorging op maat
    Horarium, eersteklas uitvaartverzorging op maat
  • Bel 0162-457130 / 06-13608032

Korte reacties

Horarium Uitvaarten

Henri van Gool
Korte Voren 5
4904 PV Oosterhout
tel. 0162-457130
mob. 06-13608032
www.horarium.nl
info@horarium.nl
KvK nr. 54222389
BTW nr. NL001308532B55
ABN-AMRO bank:
NL 18 ABNA 0615831605

Verklaring erfrecht niet altijd noodzakelijk

Uitleg en werkwijze voor banken die de rekening geblokkeerd hebben;
In het verleden hadden banken een eigen beleid, maar tegenwoordig is een zogenaamd NVB-Formulier (http://www.horarium.nl/files/NVB-Formulier1.pdf) voldoende om de rekening te deblokkeren. Alle banken accepteren dat formulier. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. Er moet geen sprake zijn van een testament en het bedrag mag niet hoger dan 100.000 euro zijn.

De notariële Verklaring van Erfrecht, die 300 tot 1000 euro kost, stond in dit soort gevallen al enige tijd ter discussie. Sommige banken vroegen erom, omdat ze er zeker van wilden zijn dat er geen rekeningen zouden worden leeggehaald door mensen die geen recht hebben op een erfenis. Maar zonder testament heeft de partner als langstlevende automatisch recht op het banksaldo.

Uitleg en werkwijze voor verzekeringsmaatschappijen die moeilijk doen;
De verklaring van erfrecht beschermt o.a. de erfgenaam. Erfenissen zijn steeds vaker een complexe zaak. Mensen trouwen, ruziën en scheiden vaker, hebben kinderen uit meerdere huwelijken, etc.. Dan is een verklaring van erfrecht wel zo handig. Indien u zich in een onbetwiste standaard situatie bevindt en vermoedt dat er geen testament is, probeer dan de vragende instantie er van te overtuigen dat een verklaring van erfrecht niet nodig is en vul dit CTR-formulier in . Als er dan inderdaad geen testament blijkt te zijn, kunt u in principe volstaan met:
a. een kopie van de akte van overlijden en
b. de "geen testament verklaring" van het Centraal Testamentenregister waarmee de dure verklaring van erfrecht kan worden omzeild.

Aanvragen worden alleen schriftelijk behandeld. U stuurt uw verzoek, inclusief (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Bovengenoemde schriftelijke inzage in het Centraal Testamentenregister door particulieren is gratis. Het duurt doorgaans slechts 1 week.

Zo kunt u dus zelf deze financiële zaken gratis regelen. Scheelt alweer!
Henri van Gool

Horarium Uitvaarten
Leven doet ieder op eigen wijze,
afscheid nemen eveneens.